Prodajna razstava slik

Slovenska Istra in obala 1.-15. junij 2007

Prodajna razstava slik...

Kako kupiti sliko?


Domišljena in izvedena po dogovoru med slikarko in podjetjem MZR d.o.o. Radovljica z namenom, da se skupno pomaga PUMu (Projektnemu učenju za mlade, ki so iz kakršnegakoli razloga zapustili šolo in se vrnili nazaj). Tako kot je bila slikarka zaposlena v izobraževanju več let in se je nekako stalno povezovala s tem, se tudi podjetje MZR d.o.o. ukvarja z izobraževanjem.

  • Razstava je zdaj na ogled
  • 20 oljnih slik in 10 laviranih slik z ogljem
Meta Lahdenmäki

LIKOVNA KRITIKA

Vseh 30 slik je nastalo v enem dahu in povezanem ustvarjalnem zamahu, narekovala jih je jasna ideja. Za slikarko Meto Lahdenmäki nekaj povsem običajnega. Risanje in slikanje, ki je v njenem racionalno vodenem življenju nepogrešljivi del njenega zapletenega filozofsko razmišljujočega, predvsem pa čustvenega obračanja k umetnosti, odkrivanja in spoznavanja lepote, izpoveduje v ustavrjalnem nastajanju vedno neko specifično vsebino. Ta je bila sprva izrazito subjektivna, prežeta s slikarkinim osebnim doživljanjem sveta. Tako je tudi tokratni namenski odločitvi, ki je vzpodbudila nastanek obravnavanih tridesetih slik z naslovom »Slovenska Istra in obala«, botrovala ideja dobrega, podprta z razumom in čustvi.

Slikarka Meta Lahdenmäki se je vsekakor premišljeno odločila za tematiko, ki je v slikah in risbah ljudem blizu. Domačim ljudem! Tako se odloča večina umetnikov na slovenskem od nekdaj. Jurij Šubic je (z bivanjem v Franciji) fizično in miselno prodrl v srž nastajanja nove, moderne evropske umetnosti in si navzklic vsemu izbral obliko umetnosti, ki jo je potrebovala in z njo živela njegova domovina Slovenija, isto se je dogodilo z likovnim snovanjem slikarke Ivane Kobilce in drugih. Malokdo hrepeni tako silovito po drugačnosti, kot to počno umetniki, toda njihovo sprejemanje drugačnosti je odvisno oziroma zraščeno s spoštovanjem in nadgrajevanjem njihovega domačega okolja, kadar vpeti v težnje drugih, zavestno ne delujejo zgolj kot zdomci.

Motivi »Slovenska Istra in obala« so takoj za tem, ko je dozorela ideja, nastali v hitrem zaporedju v letu 2006, med poletjem in v času prihajajoče jeseni. Na slikah je zato veliko zelenja pa tudi modrine, z barvami, ki jih nudi zemlja, voda in nebo. Čeprav je v slikah veliko rutine, se pravi slikarskih izkušenj pridobljenih s slikanjem podobnih krajinskih motivov, je vsaka slika zasnovana in tudi slikana ter slikarsko domišljena kot samostojem primerek. V duhu novega barvnega realizma so vešče, z jasnimi potezami čopiča, brez zamazanih barvnih namazov, z jasno optiko sončnih dni, naslikani tako panoramski pogledi od slovenskih solin v Sečovljah do Kraškega roba s Socerbom in modrino morja tik vznožja. V neštetokrat tudi od drugih slovenskih slikarjev ponovljenih in zato vsesplošno znanih, a še vedno ljubih in dragocenih motivih malega koščka slovenskega morja – nekaj podobnega se dogaja s podobami Blejskega jezera – slikarka vidi vedno nekaj novega, njenemu gledanju lastnega.

Razpadajoče stare hiše solinarjev delujejo stvarno in monumentalno, ne predstavljajo spomin na preteklost temveč govorijo o sedanjosti, ki buri fantazijo. Tudi pogled s plaže na Portorož predstavlja sedanjost, z osamljenimi obiskovalci pa nehote izpostavlja kontekst z drugimi podobnimi prizori v svetu umetnosti, iz časov rojstva tovrstnih obmorskih letovišč. Privezi čolnov in bark ter njihovo pozibavanje v mirno pljuskajočem zalivu ali znamenita svetilnika v Piranskem zalivu, trdno postavljena med modrino morja in neba, te in še druge podobe predstavljajo vsakdanje motive, ki pa zajeti v okvirjeno sliko pridobijo na prazničnosti. Mojstrsko, v mavričnih barvah je naslikan pogled v slikovito dolino z ovinkasto cesto na dnu, ali strmi kamniti udori, slovenski klifi med Strunjanom in Izolo. Kamniti skladi in skalnate stene so opazovane s pozornostjo geologa. Slikarski svet Mete Lahdenmäki, krajina, oživljena sem in tja z ljudmi, nenehno ponuja neko slikarsko zgodbo, močno dekorativen spomin kakršnega predstavlja živobarvni trg pred koprsko stolnico. Trdno izrisani so tudi dokaj žanrsko doživeti obmorski motivi risb z ogljem, od socialne tematike s solinarji do baročno sanjavega Tartinijevega spomenika v Piranu. V vseh prikazanih slikah »Slovenska Istra in obala« sta prepričljivo zajeta življenje in naš čas in to je tudi slikarkin namen.

Dr. Mirko Juteršek


Galerija Šivčeva hiša
»staro mestno jedro«
RADOVLJICA

URNIK
v času razstave vsak dan razen ponedeljka
10 – 12 17 – 19
www.muzeji-radovljica.si


PUM - www.pum-r.si
Pomoč mladostnikom od 15 do 25 let, brez izobrazbe, brez poklica, pa vendar pripravljeni narediti nekaj zase.

MZR d.o.o. - www.mzr.si

www.meta-maki.com