Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 01/The Frog King 01
Znanstveni in&scaron;titut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 02/The Frog King 02
Znanstveni in&scaron;titut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 03/The Frog King 03
Znanstveni in&scaron;titut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 04/The Frog King 04
Znanstveni in&scaron;titut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 05/The Frog King 05
Znanstveni in&scaron;titut Filozofske fakultete, Ljubljana
<br />
<br />
<span class="english">Scientific Institute Philosophic of University, Ljubljana</span>
Žabji kralj 06/The Frog King 06
slika olje na platnu 30 x 70&nbsp;
<div>
Breza in zebra. Obe sta črno beli, obe imata 5 enakih črk&nbsp;
</div>
<div>
<br />
</div>
<div>
oil on canvas 30 x 70&nbsp;
</div>
<div>
Birch-tree and zebra. Both are black and white, both have 5 identical letters in&nbsp;
</div>
<div>
Slovenian language.
</div>
Breza in zebra
Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana 100 x 110
Tabla v Hrašah
A4 format - pastel
Bendo
A4 format - pastel
Bojna ladja
A4 format - pastel
Štirje gusarji
A4 format - pastel
Jack
A4 format - pastel
Kraken
A4 format - pastel
Prerez ladje
A5 format - pastel
Morski konjiček
A4 format - pastel
Nasedla ladja
A4 format - pastel
Otok
A4 format - pastel
Krokodil
A4 format - pastel
Petelinček
A3 format - pastel
Tiranozaver

<< Start < Prev                                     Next > End >>