<strong>Velika planina
</strong><br />
olje na platnu 40 x 60
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Velika planina 
</strong><br />
oil on canvas 40 x 60</span>
Velika Planina
<strong>Kra&scaron;ki motiv
</strong><br />
olje na platnu 50 x 40
<br />
<strong><br />
</strong><span class="english"><strong>Karst motif
</strong><br />
oil on canvas 50 x 40</span>
Kraški motiv - Karst motif
<strong>Mali grad v Kamniku
</strong><br />
olje na platnu 50 x 60
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Small castle in Kamnik
</strong><br />
oil on canvas 50 x 60</span>
Mali grad v Kamniku - Small castle in Kamnik
<strong>Ovčja staja
</strong><br />
olje na platnu 30 x 40
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Sheep fold
</strong><br />
oil on canvas 30 x 40</span>
Ovčja staja - Sheep fold
<strong>Reichenau 1940
</strong><br />
olje na platnu 60 x 40
<br />
Vas na dolenjskem, ki je ni več.
Požgana med II. svetovno vojno. <br />
<br />
<span class="english"><strong>Reichenau 1940
</strong><br />
oil on canvas 60 x 40 <br />
The village in Dolenjska (Slovenia), which does not exist any more.
Burnt out during the second world war.</span>
Reichenau 1940
<strong>&Scaron;pikova skupina
</strong><br />
olje na platnu 50 x 60
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Mountain group of &Scaron;pik
</strong><br />
oil on canvas 50 x 60</span>
Špikova skupina - Mountain group of Špik
<strong>Sv. Marjeta
</strong><br />
olje na platnu 50 x 70
<br />
Kužno znamenje vzdolž Sv.Marjete v Žlebeh
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Church of St. Marjeta
</strong><br />
oil on canvas 50 x 70</span>
Sveta Marjeta - Church of St. Marjeta
<strong>Dolenjski motiv
</strong><br />
olje na platnu 70 x 50
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Dolenjska motif
</strong><br />
oil on canvas 70 x 50</span>
Dolenjski motiv - Dolenjska motif
<strong>Sveti Jurij v Piranu</strong><br />
olje na platnu<br />
80 x 60<br />
<strong><br />
</strong><span class="english"><strong>St. Jurij in Piran</strong><br />
oil on canvas<br />
80 x 60<br />
</span>
Sveti Jurij v Piranu - Church of St.Jurij in Piran
<strong>Strunjanske soline
</strong><br />
olje na platnu 30 x 40
<br />
<span class="english"><strong><br />
Strunjans salt fields
</strong><br />
oil on canvas 30 x 40</span>
Strunjanske soline
<div>
olje na platnu 80 x 50
</div>
<div>
Nobene ni več, ne Milke ne hi&scaron;e.<br />
<br />
<span class="english">oil on canvas 80 x 50</span><br />
</div>
Milkina hiša v Hrašah
<strong>Stari grad nad Smlednikom
</strong><br />
olje na platnu 50 x 40
<br />
<br />
<span class="english"><strong>Old castle above Smlednik</strong><br />
oil on canvas 50 x 40
<br />
<br />
</span>
Stari grad nad Smlednikom
<p>
<strong>Jadrnica v Sečoveljskem kanalu</strong><br />
olje na platnu, 30 x 60<br />
</p>
<p>
<span class="english">
<strong>Sailing boat in Sečovlje bay</strong><br />
oil on canvas, 30 x 60<br />
</span>
</p>
Sečoveljski kanal
<p>
<strong>Piran - morska vrata z gradu</strong><br />
olje na platnu, 30 x 60<br />
</p>
<p>
<span class="english">
<strong>Piran - sea gate by the castle</strong><br />
oil on canvas, 30 x 60<br />
</span>
</p>
Piran - morska vrata z gradu
<p>
<strong>Bohinj</strong><br />
olje na platnu, 70 x 50<br />
</p>
<p>
<span class="english">
<strong>Bohinj</strong><br />
oil on canvas, 70 x 50<br />
</span>
</p>
Bohinj
<strong>Primorske hi&scaron;e 
</strong><br />
olje na platni 50 x 80
<br />
<span class="english"><br />
<strong>The special seaside houses called Primorska
</strong><br />
oil on canvas 50 x 80</span>
Primorske hiše
<strong>Voz sena s konjsko vprego</strong><br />
olje na platnu 60 x 40<br />
<span class="english"><br />
<strong>Hay carriage of horse span</strong><br />
oil on canvas 60 x 40</span>
Voz sena s konjsko vprego
<strong>Kmetija pri Mihatu v &Scaron;tepanji vasi
</strong><br />
olje na platnu 50 x 40
<br />
<span class="english"><br />
<strong>Miha&#39;s farm in Stepanja village
</strong><br />
oil on canvas 50 x 40</span>
Kmetija pri Mihatu v Štepanji vasi
<strong>Bled</strong><br />
olje na platnu 50 x 60
<br />
<span class="english"><br />
<strong>Bled</strong><br />
oil on canvas 50 x 60<br />
</span>
Bled
<strong>Domačija pri Preglnu 1950
</strong><br />
olje na platnu 50 x 60
<br />
<span class="english"><br />
<strong>Home country 1950</strong><br />
oil on canvas 50 x 60</span>
Domačija pri Preglnu 1950

<< Start < Prev                                     Next > End >>